Opleiding Eerste Hulp

Doel

Het in staat zijn om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een ziekte of ongeval. 
Daarnaast in staat zijn om op verantwoorde wijze – in afwachting van gespecialiseerde hulp – reanimatie en het gebruik van een AED toe te passen.

Inhoud

De opleiding omvat tenminste 20 lesuren, welke afwisselend op de theorie en op de praktijk zijn gericht. Iedere deelnemer krijgt een opleidingsboek en oefenmateriaal. De theorie- en praktijklessen worden verzorgd en gecoördineerd door de kaderinstructeur geassisteerd door een LOTUS “slachtoffer”. Daarnaast zorgt de instructeur BLS/AED voor theorie- en praktijklessen van elementaire reanimatie en gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

Tijdens deze lessen leert u o.a. het herkennen van en eerste hulp geven bij:

Stoornissen van het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Bedreigde ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Uitwendige letsels
Kneuzing en verstuiking
Botbreuken en ontwrichting
Letsels door warmte
Letsels door kou
Brandwonden
Elektriciteitsongevallen
Oogletsels
Vergiftiging

Beademen en reanimeren leert u op een levensechte oefenpop.

Lang niet alle hulp die u verleent, zal levensreddend zijn. En daarmee bedoelen we niet het eventueel mislukken van de levensreddende handeling, maar dat u in de meeste gevallen bloedingen, schrammen, kneuzingen, botbreuken, duizeligheden, etc. zult behandelen. Tijdens de opleiding besteden wij dus extra aandacht aan kleine ongevallen in en om het huis en verbandleer.

Onderdeel van de huidige EHBO opleiding is nu ook “Eerste Hulp aan Kinderen” geworden. Hierbij komen de verschillen in behandeling tussen volwassenen en kinderen aan de orde.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een erkend examen. Het examen wordt afgenomen door een medisch docent en een kaderinstructeur die beiden door het Oranje Kruis zijn toegewezen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het diploma “Eerste Hulp met de certificaten Verbandleer en kleine ongevallen en Bediener AED. Het diploma is 2 jaar geldig.

Meer informatie kunt u hier vinden.