Herhalingsles met aandacht voor nieuwe richtlijnen verbandleer

Geoefend met hand en kuit wonden. Het behandelen van een hoofdwond besproken en vooral gehad over de verschillen t.o.v. het nieuwe boekje. Welk verband bij brandwonden 2e 3e graad’s, hoe om te gaan nu er geen synthetische watten en driekante doek meer gebruikt worden.