Herhaling Eerste hulp

Doel

De vervolgopleiding is bestemd voor iedere eerstehulpverlener die zijn kennis en vaardigheden op peil wil houden conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Aan de herhalingslessen kan iedereen deelnemen die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Inhoud

U wordt na het behalen van het diploma Eerste Hulp begeleid bij het onderhouden en verder ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden. Oefenen in adequaat kunnen handelen bij minder bedreigende aandoeningen zoals het leren aanleggen van een aantal verschillende verbanden.
Ondersteuning indien u na het verlenen van Eerste Hulp, terugkoppeling wilt hebben. 

De opleiding omvat jaarlijks 5 lesavonden van 2 lesuren welke afwisselend op de theorie en op de praktijk zijn gericht. Voor deze herhalingslessen wordt gebruik gemaakt van het nieuwe praktijkboek “EHBO leren & doen”. Dit boek kunt u via het secretariaat bestellen.

Examen

Een examen is niet van toepassing, mits de jaarlijkse herhalingslessen zijn gevolgd.

Meer informatie kunt u hier vinden.