Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Doel

Het in staat zijn om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een kind met plotseling optredende stoornis in zijn of haar gezondheidstoestand als gevolg van een ziekte of ongeval.

Inhoud

De opleiding omvat tenminste 8 lesuren voor hen die niet in het bezit zijn van een EHBO-diploma welke afwisselend op de theorie en op de praktijk zijn gericht. Voor hen die wel een EHBO-diploma hebben omvat de opleiding tenminste 6 lesuren. Iedere deelnemer krijgt een opleidingsboek. De theorie- en praktijklessen worden verzorgd en gecoördineerd door de kaderinstructeur.

Examen

Het examen wordt afgenomen door de eigen docent. Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen inclusief de module bediener AED van Het Oranje Kruis.
Dit certificaat is 2 jaar geldig.
Om de geldigheid van het certificaat te verlengen, dient u herhalingslessen te volgen. 
Onze vereniging biedt u de mogelijkheid om tijdens 2 lesavonden per cursusseizoen, uw competentie voor de verlenging van het certificaat aan te tonen.

Meer informatie kunt u hier vinden.