Beëindigen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 september van het lopende jaar door dit schriftelijk (of per e-mail) aan het secretariaat te melden.

Als een opzegging uitblijft, of te laat wordt ingediend, wordt het lidmaatschap verlengd voor een periode van maximaal één jaar en bent u voor dit jaar contributie verschuldigd. Na deze periode vervalt de verplichting en wordt uw lidmaatschap beëindigd en volgt uitschrijving als lid van NB afd. Den Haag EHBO vereniging St. Raphaël te Den Haag.

Terug naar de start pagina.